Hur kommer man i kontakt?
Skriv till:    Lars Hode
                 Ordensbacken 9
                 18151 Lidingö
Ring till:    0707 288 233
Maila till:  lars@hode.com


Tryck på olika ställen på bilden för länkar.


 Manskören Stockholms Allmänna Sångförening LaserWorld har allt du behöver veta om LLLT Böcker om LLLT Lasermedicin

Tinnitus Laser Center